Cat #1938

Geoff wanted a fishing cat, goin’ fishin’.