Cat #19521

Pouyan got a cat shouting Zobba Zooby Zoo!